Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging

U bent een ondernemer die eigenhandig een bedrijf heeft opgebouwd en u heeft een geschikte kandidaat gevonden om het bedrijf over te nemen. Hoe regelt u de bedrijfsoverdracht? Dit kan op vele manieren. Een algemeen antwoord is dan ook niet te geven, elke zaak is uniek. Wij helpen u graag bij de overdracht van de onderneming naar de volgende enthousiaste eigenaar. Dit kan familie zijn, een van uw medewerkers of een derde. Alle drie de mogelijkheden geven een andere benadering van een traject rondom de aan- en verkoop van de onderneming.

Wij zijn zeer regelmatig betrokken bij bedrijfsoverdrachten in allerlei variaties. Met name bedrijfsoverdrachten van familiebedrijven hebben onze specifieke aandacht. Bij familiebedrijven spelen extra vragen, bijvoorbeeld: hoe ga je om met de overige kinderen van de huidige eigenaar? Blijven vader en moeder meewerken als één of meer kinderen in de zaak stappen, of treden de ouders direct terug? Hoe ga je om met de financiële kant van de overdracht? Wat is de prijs voor de onderneming en is dit eerlijk ten opzichte van eventuele andere kinderen die niet meewerken in de onderneming van de ouder(s)?

Zo min mogelijk belastingheffing
Kortom, geen overdracht is gelijk. Telkens gaan wij met u op zoek naar de best passende situatie voor uw bedrijf en familie. Daarbij staat natuurlijk één punt voorop, de overdracht moet geschieden met zo min mogelijk belastingheffing. Dit is vaak mogelijk door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomsten-, vennootschaps-, overdrachts,- schenk- en erfbelasting. Om goed gebruik te kunnen maken van deze regelgeving is het van groot belang vroegtijdig bij ons aan te kloppen voor een aankomende bedrijfsoverdracht, zodat wij gezamenlijk de tijd hebben om alle formaliteiten goed af te ronden.

Familiestatuut
Communicatie is van groot belang bij de overdracht van een onderneming, dit geldt in het bijzonder voor een overdracht binnen de familiesfeer. In dat geval helpen wij u graag bij het opstellen van een statuut waarin wij bijvoorbeeld het stappenplan en de financiële onderbouwing schrijven voor de gehele familie, zodat ook de familieleden die geen eigenaar zijn of worden toch op de hoogte zijn van de gang van zaken rondom de bedrijfsoverdracht. Het open en eerlijk communiceren tussen de verschillende partijen wordt hierdoor beter gefaciliteerd.