Fiscaal advies

Fiscaal advies

Added Value Fiscaal Juristen staat voor gedegen en praktische fiscale advisering voor de MKB-ondernemer en de vermogende particulier. Voor alle vragen die te maken hebben met belastingheffing bent u bij ons aan het juiste adres. Hieronder volgen nog een aantal voorbeeld van veel voorkomende vragen.

Estate planning
Bij estate planning kunt u denken aan de overdacht van vermogen aan de volgende generatie. Dit kan bij leven of na het overlijden. Wij denken mee in de verschillende mogelijkheden met betrekking tot schenken, het opstellen van testamenten en het wijzigen van huwelijkse voorwaarden. Daarnaast maken wij graag een indicatie van de mogelijk te besparen erfbelasting bij actief gebruikmaken van vermogensplanning tijdens leven. Uiteraard is het van groot belang dat er juist bij deze vragen aandacht is voor uw persoonlijke voorkeur en familiebanden. Wij luisteren naar u en proberen dit zo goed mogelijk vorm te geven in een concreet advies.

Aangiften opstellen
Wij stellen alle mogelijke aangiften voor u op, hierbij kunt u denken aan de jaarlijkse aangifte inkomsten,- of vennootschapsbelasting. Maar ook voor de aangiften schenk- en erfbelasting kunt u bij ons terecht. Daarnaast controleren wij ook aangiften voor een second opinion of controleren wij de door de Belastingdienst opgelegde aanslagen aan de hand van de feiten en de reeds opgestelde aangiften. Ook voor advies inzake aangiftebelastingen zoals de omzetbelasting en de loonheffingen kunt u bij ons terecht, wij voeren regelmatig een check uit op de door de onderneming (of accountant) gedane aangifte.

Second opinion
Heeft u vragen over een reeds afgegeven advies van een collega belastingadviseur of wilt u een advies of aangifte graag een keer extra laten controleren vanwege een bijzonderheid? In dat geval bent u bij ons aan het juiste adres. Wij ondersteunen u graag in uw zoektocht en beantwoorden de vraag nauwkeurig. Uiteraard ontvangt u een uitgewerkte terugkoppeling op uw vraag, zodat u daar zelf weer verder mee kunt.