Nieuws

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost die wordt gebruikt voor investering in bedrijfsmiddelen in het algemeen. Dan gaat het bijvoorbeeld om computers, kantoormeubelen of gereedschap. Bedragen KIA Om voor de KIA in aanmerking te komen, moet u minimaal € 2.300 aan investeringen doen. Het maximum is € 314.673. Sommige bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor … “Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek” verder lezen

Schenkingsvrijstellingen 2018

Algemeen De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen. Een schenking tot het bedrag van de vrijstelling aan dezelfde ontvanger in een kalenderjaar wordt niet belast met schenkbelasting. Schenkt u meer dan de vrijstelling of maakt u gebruik van een verhoogde vrijstelling? Dan moet er aangifte voor de schenkbelasting worden gedaan. Het uitgangspunt is dat de ontvanger … “Schenkingsvrijstellingen 2018” verder lezen

DGA-pensioen bij echtscheiding

Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk voor DGA’s met een B.V. Een mogelijkheid is om de opgebouwde middelen om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). De vraag rijst dan of de ODV belast is als deze bij een scheiding wordt overgedragen of omgezet naar de ex-partner. … “DGA-pensioen bij echtscheiding” verder lezen

Open fonds voor gemene rekening

Een open fonds voor gemene rekening (hierna: OFGR) is een samenwerking tussen twee of meer personen, deelnemers genoemd. Deelnemers participeren gezamenlijk in het fonds voor gemene rekening door middel van een participatiebewijs. Dit participatiebewijs kan bijvoorbeeld verkregen worden door een bedrag te storten op een speciaal voor het fonds geopende bankrekening. Het kan zowel gaan … “Open fonds voor gemene rekening” verder lezen

Bezwaar box 3-heffing 2017

De belastingheffing in box 3, de zogenaamde vermogensrendementsheffing, is al jaren een doorn in het oog van veel belastingplichtigen. De grootste klacht is dat de forfaitair vastgestelde rendementen in werkelijkheid bij lange na niet gehaald (kunnen) worden. Om die reden hebben veel belastingplichtigen bezwaar gemaakt tegen de box 3 heffing. In een Besluit van 14 … “Bezwaar box 3-heffing 2017” verder lezen

Wijziging fiscaliteit eigen woning

Het kabinet neemt maatregelen om de werking van de woningmarkt te verbeteren. De maatregelen dienen ter vermindering van de subsidie op het eigenwoningbezit en de daarmee samenhangende verstoring van de huizenprijzen. Versnelde beperking aftrektarief hypotheekrente In het Regeerakkoord 2017-2021 was een versnelde afbouw van het maximale tarief van aftrekbare kosten eigen woning (zoals de hypotheekrente) al … “Wijziging fiscaliteit eigen woning” verder lezen