Nieuws

Wijziging fiscaliteit eigen woning

Het kabinet neemt maatregelen om de werking van de woningmarkt te verbeteren. De maatregelen dienen ter vermindering van de subsidie op het eigenwoningbezit en de daarmee samenhangende verstoring van de huizenprijzen. Versnelde beperking aftrektarief hypotheekrente In het Regeerakkoord 2017-2021 was een versnelde afbouw van het maximale tarief van aftrekbare kosten eigen woning (zoals de hypotheekrente) al … “Wijziging fiscaliteit eigen woning” verder lezen

Wijziging belastingtarieven

Het kabinet streeft naar een koopkrachtverbetering voor alle huishoudens. Hiervoor moet het volgende pakket van maatregelen zorgen: Invoeren van tweeschijvenstelsel, dat vanaf 2021 van kracht zal zijn; Verhoging van de maximale algemene heffingskorting; Verhogen van de maximale arbeidskorting; De versnelde afbouw van het aftrektarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in aanmerking … “Wijziging belastingtarieven” verder lezen

Belastingdienst schendt privacywet door gebruik BSN in btw-nummer zzp’ers

De Belastingdienst overtreedt de privacywet door het burgerservicenummer (BSN) te verwerken in het btw-nummer van ondernemers met een eenmanszaak, zoals zzp’ers. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op basis van onderzoek. De privacywaakhond heeft het beleid van de Belastingdienst getoetst aan de AVG, de nieuwe Europese privacywet die 25 mei van kracht is geworden. Eigenaren … “Belastingdienst schendt privacywet door gebruik BSN in btw-nummer zzp’ers” verder lezen

Fiscus en cryptovaluta

Sinds de spectaculaire waardestijging (en daling) van de bitcoin, kunnen cryptovaluta rekenen op een toenemende belangstelling. Omdat het een relatief nieuw betaalmiddel en nieuwe belegging is, is niet altijd duidelijk hoe en hoeveel belasting je erover moet betalen. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer antwoord gegeven op vragen … “Fiscus en cryptovaluta” verder lezen

Voorstel afschaffing fiscale aftrek rijksmonumenten per 1-1-2019

Verval fiscale aftrek Het kabinet stelt voor de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden per 1 januari 2019 om te zetten in een subsidieregeling vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW). Dit gebeurt om de kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden aan monumenten beter te kunnen toetsen en om de beschikbare middelen in de monumentenzorg meer doelmatig … “Voorstel afschaffing fiscale aftrek rijksmonumenten per 1-1-2019” verder lezen

Tijdelijk geen rente over aanslagen erfbelasting

De Belastingdienst kent grote ICT-problemen bij de verwerking van aangiften erfbelasting. Het nieuwe automatiseringssysteem dat gebruikt wordt voor de verwerking van deze aangiften erfbelasting geeft veel problemen en is nog niet volledig operationeel. Het oude systeem is echter alleen inzetbaar voor overlijdens tot 1 januari 2017. De Belastingdienst heeft daardoor meer tijd nodig voor de … “Tijdelijk geen rente over aanslagen erfbelasting” verder lezen