Nieuws

De noodzaak van een schriftelijke overeenkomst met de BV

Directeuren/enig aandeelhouders sluiten vaak geen schriftelijke overeenkomsten met de BV. Ze zijn het echter wel verplicht. Het lijkt vreemd, een afspraak met uzelf op papier zetten, u bent zelf de eigenaar, werkgever en werknemer, en toch moet het, het is een juridische verplichting . Wetgeving In het Burgerlijk Wetboek (BW) is namelijk een verplichte schriftelijke … Lees “De noodzaak van een schriftelijke overeenkomst met de BV” verder

Teruggavetermijn btw bij zonnepanelen beperkt

Belastingvoordeel Huiseigenaren die zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de betaalde btw over de panelen en installatie terugkrijgen. Dat geldt als er stroom aan het stroomnet wordt terug geleverd, waardoor er sprake is van een handelstransactie. Voorwaarde is registratie als btw-ondernemer bij de Belastingdienst en vervolgens moet een verzoek om btw-teruggave worden ingediend. Huishoudens die een zonnestroomsysteem … Lees “Teruggavetermijn btw bij zonnepanelen beperkt” verder

Tijdelijke oplossing btw-nummer zzp-ers

Heeft u een eenmanszaak of bent u zzp-er? Dan heeft u een btw-nummer waarvan uw burgerservicenummer (BSN) deel uitmaakt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geoordeeld dat de Belastingdienst hiermee de privacywetgeving overtreedt en met een oplossing moet komen. Het gebruik van het BSN brengt namelijk risico’s, zoals identiteitsfraude, met zich mee. Het BSN is een vertrouwelijk … Lees “Tijdelijke oplossing btw-nummer zzp-ers” verder

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost die wordt gebruikt voor investering in bedrijfsmiddelen in het algemeen. Dan gaat het bijvoorbeeld om computers, kantoormeubelen of gereedschap. Bedragen KIA Om voor de KIA in aanmerking te komen, moet u minimaal € 2.300 aan investeringen doen. Het maximum is € 314.673. Sommige bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor … Lees “Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek” verder

Schenkingsvrijstellingen 2018

Algemeen De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen. Een schenking tot het bedrag van de vrijstelling aan dezelfde ontvanger in een kalenderjaar wordt niet belast met schenkbelasting. Schenkt u meer dan de vrijstelling of maakt u gebruik van een verhoogde vrijstelling? Dan moet er aangifte voor de schenkbelasting worden gedaan. Het uitgangspunt is dat de ontvanger … Lees “Schenkingsvrijstellingen 2018” verder

DGA-pensioen bij echtscheiding

Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk voor DGA’s met een B.V. Een mogelijkheid is om de opgebouwde middelen om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). De vraag rijst dan of de ODV belast is als deze bij een scheiding wordt overgedragen of omgezet naar de ex-partner. … Lees “DGA-pensioen bij echtscheiding” verder

Open fonds voor gemene rekening

Een open fonds voor gemene rekening (hierna: OFGR) is een samenwerking tussen twee of meer personen, deelnemers genoemd. Deelnemers participeren gezamenlijk in het fonds voor gemene rekening door middel van een participatiebewijs. Dit participatiebewijs kan bijvoorbeeld verkregen worden door een bedrag te storten op een speciaal voor het fonds geopende bankrekening. Het kan zowel gaan … Lees “Open fonds voor gemene rekening” verder